Het is je wellicht al opgevallen maar CrossFit heeft een eigen cultuur. En daar hoort ook een eigen taal bij. CrossFitters praten graag in afkortingen en termen. De onderstaande CrossFit afkortingen gaan je helpen om gesprekken te volgen in je box.

WOD formats

AMRAP: As many reps/rounds as possible. Dit betekent dat je zoveel mogelijk rondes of oefeningen binnen een bepaalde tijd dient af te leggen.
EMOM: Every minute on the minute. Dit betekent dat je iedere minuut een bepaalde reeks aan oefeningen dient af te leggen.
AFAP: As fast as possible. Dit betekent dat je een bepaalde reeks aan oefeningen zo snel mogelijk moet afleggen. Vaak wordt er een maximale tijd gesteld waarbinnen de reeks aan oefeningen afgerond dient te worden.
METCON: Metabolic condition. Deze type workouts hebben vaak intervallen en zijn vooral bedoeld om je conditie te verbeteren.
RFT: Rounds for time. Dit betekent dat je binnen een bepaalde tijd een aantal rondes van een reeks aan oefeningen dient af te leggen.
TABATA: Dit is een kort en intensief trainingsformat met 8 rondes van 20 seconden werk en 10 seconden rust. De oefeningen die je in deze totaal 4 minuten dient uit te voeren kunnen verschillen, maar het komt ook vaak voor dat er wordt gefocust op één oefening.

Algemene CrossFit afkortingen

1RM: 1 repetition max, het maximaal gewicht dat je kan liften voor een oefening.
Benchmark WODs: Workouts die regelmatig terugkeren om vooruitgang te meten.
Box: De gym/ruimte waarin CrossFit wordt beoefend.
Buy in: Je mag pas aan de workout beginnen nadat je deze opdracht hebt voltooid.
Buy out: Voordat je workout is afgerond, moet je deze opdracht voltooien.
BW: Bodyweight.
CFT: CrossFit total, een reeks aan oefeningen met een score die uitdrukt hoe sterk je bent.
DB: Dumbbell.
DNF: Did not finish.
DNS: Did not start.
Gym: Gymnastics.
KB: Kettlebell.
No-rep: Als een oefening niet goed wordt uitgevoerd.
OLY: Olympic Weightlifting.
PR: Personal record.
REP: Repetition.
RX: As prescribed, de workout precies uitvoeren zoals die is voorgeschreven.
Scaled: De workout niet uitvoeren zoals die is voorgeschreven, maar bijvoorbeeld met minder gewicht of minder herhalingen.
SET: Aantal herhalingen.
WOD: Workout of the day.
W-up: Warm up.

Afkortingen van CrossFit oefeningen

A2G squat: Ass to the grass squat, een squat zo diep mogelijk uitvoeren.
BP: Bench press.
BS: Back squat.
C2: Concept to rowing machine.
C2B: Chest to bar pull-up, een pull-up met je borst tot de bar.
C&J: Clean & Jerk, een olympic Weightlifting oefening waarbij de barbell vanaf de grond naar de schouders en vervolgens naar de overhead positie wordt gebracht.
DL: Deadlift.
DU: Double unders, een vorm van touwtje springen waarbij het touw twee keer onder je voeten door gaat in één sprong.
FS: Front squat.
HSPU: Handstand pushup.
KBS: Kettlebell Swing.
KTE: Knee to elbows.
MU: Muscle up.
OH: Overhead.
OHS: Overhead squat.
PP: Push press.
RC: Rope climb.
RD: Ring dip.
SDHP: Sumo deadlift high pull.
Strict: Een oefening moet strict, zonder kipping of heupbeweging, worden uitgevoerd.
SQ: Squat.
TGU: Turkish get-up.
TNG: Touch and go, een aantal barbell-herhalingen na elkaar zonder dat je het gewicht op de grond laat zakken.
T2B: Toes to bar.
WBS: Wall balls.
WL: Walking lunge.

Wil je meer leren over CrossFit oefeningen? Bekijk dan een overzicht van alle oefeningen inclusief instructies.

Beginnen met CrossFit

Wil je meer leren over de CrossFit levensstijl? Bekijk dan onze beginners guide. Op dit CrossFit platform delen wij tips van CrossFitters, instructies voor oefeningen, de wedstrijdkalender van Nederland en veel meer. Wil je niets missen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.

Laat een Reactie achter